« powrót
   

 

 

Relaks i pielęgnacja ciała

 

 

 

Pie­lę­gna­cja ciała – Poko­chaj sie­bie i swoje nad­zwy­czajne ciało.

 

My je takim widzimy. Kon­tem­pluj i ciesz się jego wyjąt­ko­wym, nie­po­wta­rzal­nym pięk­nem, a doce­nisz roz­kosz relak­su­ją­cych umysł doznań i poczu­jesz dobro­czynny wpływ rege­ne­ru­ją­cych i rewi­ta­li­zu­ją­cych masaży. Poznasz wła­ści­wo­ści naj­wyż­szej jako­ści spe­cy­fi­ków kosme­tycz­nych two­rzo­nych w reno­mo­wa­nych labo­ra­to­riach, dają­cych pew­ność sku­tecz­nej pie­lę­gna­cji ciała i zacho­wa­nia pro­mien­nie mło­dzień­czych cech peł­nej życia skóry. Zdro­wie, uroda i este­tyka ciała to kom­fort, styl i radość życia.
czas:
 cena:

PEELING CAŁEGO CIAŁA

30' 90 zł
     

TONIZUJĄCE UKOJENIE(Stenders)

Odświeżająco-nawilżający peeling z masażem     

90'
220 zł
   

LAWENDOWE OTULENIE (Stenders)
Relaksująco-odprężający peeling z masażem

90'
220 zł
     

SUSHI BODY CEREMONY (Purlés)
Harmonizująca ceremonia nadająca gładkość i nawilżenie

100'
260 zł
     

GOLDS &PEARLS BODY CEREMONY (Purlés)
Luksusowa ceremonia przywracająca jędrność i blask skórze

100'
260 zł
     

CHOCOLATE &PISTACHIO BODY CEREMONY (Purlés)
Odżywczo-relaksująca ceremonia  wspomagająca walkę z cellulitem

100'
260 zł
     

YUMMY MUMMY BODY CEREMONY (Purlés)
Gładka, odżywiona i elastyczna skóra, ceremonia polecana kobietom w ciąży i karmiącym mamom

100' 
260 zł
     

WYPRAWA W GŁĄB ZIEMI (Ella Baché) 

Zabieg odżywczo–wygładzający z miodowo-migdałowym masażem peelingującym

120'
280 zł
     

ORIENTALNA PODRÓŻ (Ella Baché)
Luksusowy zabieg odmładzająco-relaksujący z  nutą mirry i kadzidła

120'
300 zł
     

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU