« powrót
   

Masaże dla Dwojga

 

 

 

 

Spędź chwilę relaksu w towarzystwie bliskiej osoby.

 

Zapra­szamy pary, które w nie­ba­nalny spo­sób chcą zor­ga­ni­zo­wać swoją randkę, czy uczcić
rocz­nicę. 
Przy­ja­ciółki, które chcą spę­dzić miło popo­łu­dnie, łącząc relaks i kobiece poga­du­chy. Wszystko to w nie­po­wta­rzal­nej atmos­fe­rze świa­tła świec, nie­zwy­kłych zapa­chów i koją­cej muzyki.


Masaże odby­wają się w naszym dwu­oso­bo­wym orien­tal­nym gabi­ne­cie.

 

                                                     
     
 czas:
60'  90' 
MASAŻ RELAKSACYJNY SERENITY INFUSION
  420 zł 540 zł
MASAŻ AYURV’ELLA   420 zł 540 zł
MASAŻ ŚWIECĄ RITUALS DE STENDERS   420 zł 540 zł
MASAŻ AROMA DE STENDERS   380 zł 500 zł
MASAŻ CHOCO DE STENDERS   400 zł 520 zł
MASAŻ BALINESSE   440 zł 560 zł
MASAŻ KLASYCZNY
320 zł 440 zł
     
  czas:  30'  45'
TAJSKI MASAŻ STÓP   260 zł 320 zł
INDYJSKI MASAŻ GŁOWY   260 zł 320 zł
     
Powyższe ceny dotyczą masaży dla dwóch osób!

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU