« powrót
   

 

 

Nowości!

 

 

 

 

Promocje Oasis Massage & SPA ul. Królewska 2

 

oasis spa

 

 

OFERTA SPECJALNA DLA STUDENTÓW


Za oka­za­niem waż­nej legi­ty­ma­cji stu­denc­kiej otrzy­masz 20% upu­stu na wszyst­kie usługi z naszej oferty!

 


 

oasis spa

 

 

FANI NA FACEBOOKU

Zostań naszym fanem  na facebook a otrzymasz dodatkowe  5% zniżki na wszystkie zabiegi
i produkty w SPA http://www.facebook.com/oasisspapl

 

 

oasis spa

 

Powyż­sze pro­mo­cje obo­wią­zują jedy­nie w salo­nie przy ul. Kró­lew­skiej 2. Pro­mo­cje nie mogą być ze sobą
łączone, z wyjąt­kiem pro­mo­cji FANI NA FACEBOOKU. Aby uzy­skać ww. rabaty konieczne jest powo­ła­nie się
na daną pro­mo­cję w trak­cie rezer­wa­cji wizyty.

 


Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU