« powrót
   

Pakiet AFRODYTA

 

  • Orien­talna Podroż- zabieg na ciało.  Kiedy oznaki upły­wa­ją­cego czasu zaczy­nają być zauwa­żalne, kiedy na Two­jej skó­rze widać efekty nadmier­nego opa­la­nia. Udaj się w podróż po piękno. Czerp luk­su­sowe dozna­nia z peelingu loofah, masażu cie­płym ole­jem z wycią­giem z dak­tyli oraz maski, która nagro­dzi Cię mło­dym wyglą­dem. Bogac­two skład­ni­ków i aro­ma­tów przy­wróci nastrój mło­do­ści, a Twoja skóra sta­nie się wyjąt­kowo gładka, roz­świe­tlona, sil­nie zre­ge­ne­ro­wana i odży­wiona.

  • Indyj­ski masaż głowy pod­czas maski dopełni stan bło­giego odprę­że­nia. 

  • Luk­su­sowy zabieg na twarz Jean d’Ar­cel – Methode Aph­ro­dite to nowe i praw­dziwe źró­dło piękna.

Ta inno­wa­cyjna kura­cja dostar­cza skó­rze aktyw­nych sub­stan­cji zwal­cza­jąc efekty sta­rze­nia się skóry. Już po jed­nym zabiegu skóra odzy­skuje wital­ność i rów­no­wagę.


       Pod­czas zabiegu zadbamy także o Twoje dło­nie. Otu­limy je odżyw­czo-nawil­ża­jącą maską, 
       która przy­wróci deli­kat­ność i saty­nową gład­kość.

 

 

Czas pakietu: ok. 3,5 h

Koszt: 499 zł

 

 

 

 


 

    Orien­talna Podroż
  • Kiedy oznaki upły­wa­ją­cego czasu zaczy­nają być zauwa­żalne, kiedy na Two­jej skó­rze widać efekty nadmier­nego opa­la­nia. Udaj się w podróż po piękno. Czerp luk­su­sowe dozna­nia z peelingu loofah, masażu cie­płym ole­jem z wycią­giem z dak­tyli oraz maski, która nagro­dzi Cię mło­dym wyglą­dem. Bogac­two skład­ni­ków i aro­ma­tów przy­wróci nastrój mło­do­ści, a Twoja skóra sta­nie się wyjąt­kowo gładka, roz­świe­tlona, sil­nie zre­ge­ne­ro­wana i odży­wiona.

  • Indyj­ski masaż głowy pod­czas maski dopełni stan bło­giego odprę­że­nia. 

  • Luk­su­sowy zabieg Jean d’Ar­cel – Methode Aph­ro­dite to nowe i praw­dziwe źró­dło piękna.

Ta inno­wa­cyjna kura­cja dostar­cza skó­rze aktyw­nych sub­stan­cji zwal­cza­jąc efekty sta­rze­nia się skóry. Już po jed­nym zabiegu skóra odzy­skuje wital­ność i rów­no­wagę.


Pod­czas zabiegu zadbamy także o Twoje dło­nie. Otu­limy je odżyw­czo-nawil­ża­jącą maską, która przy­wróci deli­kat­ność i saty­nową gład­kość.

 

 

Czas pakietu: ok. 3,5 h

Koszt: 499 zł

     

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU