« powrót
   

Pakiet PIĘKNA MAMA

 

  • Przy­wra­ca­jący blask i wital­ność zabieg na twarz z masa­żem.
     
  • Yummy Mummy Body Cere­mony – dobro­czynne połą­cze­nie deli­kat­nej, egzo­tycz­nej eks­fo­lia­cji, bazu­ją­cej na soli mor­skiej, pudrze z nasion lotosu i eks­trak­tów z orzeź­wia­ją­cych owo­ców, relak­su­ją­cego masażu i upięk­sza­ją­cej koko­so­wej maski uela­stycz­nia skórę, nada­jąc jej wyjąt­ko­wej gład­ko­ści, a deli­katny zapach orze­cha koko­so­wego i owo­ców tro­pi­kal­nych sprzyja wyci­sze­niu

Czas pakietu: ok 2,5 h

Cena: 379 zł

 

 


 

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU