« powrót
   

TONIZUJĄCE UKOJENIE (Sten­ders)

 

 

   

Peeling + masaż.

 

Bo­sko relak­su­jący i nawil­żający zabieg obej­mu­jący peeling oraz masaż całego ciała. Peeling solny z miętą pie­przową zmięk­cza, nawilża skórę oraz sty­mu­luje krą­że­nie krwi. Nato­miast toni­zu­jący masaż przy­nie­sie uko­je­nie dla Two­jej skóry. Zabieg sty­mu­luje aktyw­ność komó­rek do walki ze sta­rze­niem się, jak rów­nież odna­wia sam naskó­rek.

 

Cykl zabie­gów Dla zacho­wa­nia dłu­go­trwa­łych efek­tów należy wyko­na­ć 12 zabie­gów w serii (3 razy w tyg. przez 4 tygo­dnie).

 

Czas: 90'

Cena: 220 zł

     

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU