« powrót
   

TAJSKI MASAŻ STÓP

 

 


Jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych masaży wyko­ny­wanych w Taj­lan­dii od 3000 lat. Masaż wyko­rzy­stu­jący tech­niki gła­ska­nia, roz­cie­ra­nia, ugnia­ta­nia i uci­sków, wyko­ny­wany na natu­ral­nym oleju. Siła masażu dobie­rana jest indy­wi­du­al­nie do odczuć pacjenta.

 

 


 

 

 

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU