« powrót
   

MASAŻ BALINESSE

 

 


Tra­dy­cyjny masaż głę­boko relak­sa­cyjny wywo­dzący się z wyspy Bali.

W dużej mie­rze opiera się na inten­syw­nych ruchach gła­ska­nia, roz­cie­ra­nia, ugnia­ta­nia skóry oraz aku­pre­su­rze i reflek­so­te­ra­pii.

Tra­dy­cyjny masaż balij­ski popra­wia krą­że­nie krwi oraz limfy, tym samym pozy­tyw­nie wpływa na cały orga­nizm.

Po masażu poczu­jesz pełne odprę­że­nie także umy­słu, gdyż usuwa on wszel­kie napię­cia i skutki stresu.

 


 


 

 

 

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU