« powrót
   

MASAŻ CHOCO DE STENDERS

 

 


Masaż ten dosko­nale usuwa stres, napię­cie i zmę­cze­nie oraz pie­lę­gnuje skórę – nawilża, wygła­dza, ma dzia­ła­nie odmła­dza­jące i popra­wia­jące kolo­ryt skóry. Cze­ko­lada obfi­tuje w żelazo, magnez, cynk, wapń oraz teo­bro­minę i kofe­inę. Sub­stan­cje te pobu­dzają krą­że­nie krwi w skó­rze, wiążą w niej wodę i wygła­dzają, popra­wia­jąc jej wygląd a także opóź­nia­jąc pro­cesy jej sta­rze­nia. Pach­nący cze­ko­ladą masaż w jed­nej chwili wpra­wia w dosko­nały nastrój, odpręża i nasta­wia pozy­tyw­nie do życia. Dzia­ła­nie to spo­wo­do­wane jest pro­duk­cją endor­fin – hor­mo­nów szczę­ścia, które wyzwa­lane są przez cze­ko­ladę.

 

 

 

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU