« powrót
   

MASAŻ ŚWIECĄ RITUALS DE STENDERS

 

 


Relak­su­jący orien­talny masaż świecą przy­nie­sie cudow­nie roz­luź­nie­nie i ulgę Twoim spię­tym mię­śniom a zmy­sły obez­władni nie­po­wta­rzal­nymi zapa­chami. Twoje ciało pozo­sta­nie deli­katne i jedwa­bi­ste w dotyku, a wszystko to za sprawą szla­chet­nej mie­szanki maseł i ole­jów roślin­nych. Masaż wpro­wa­dza w przy­jemny stan bło­giego relaksu a dozna­nia zmy­słowe potę­gują uni­kalne zapa­chy świec wraz z ich dro­go­cen­nymi skład­nikami;


ZŁOTA Eksklu­zywne dozna­nia, o które zadbają dro­go­cenne skład­niki takie jak: olej arga­nowy, eks­trakt wani­lii, wita­mina E, a po masażu złote dro­binki pokryją skórę pozo­sta­wia­jąc na niej zło­ci­sty blask.

 

REVITAL Wyci­sza­jące dozna­nia, które zapew­nią nam: eks­trakt z mara­kui, masło shea, ole­jek awo­kado, ole­jek ze słod­kich mig­da­łów, wyciąg z liści roz­ma­rynu.


RELAX Relak­su­jące dozna­nia, o które zadbają cudowne skład­nik: lawen­dowy ole­jek ete­ryczny, eks­trakt z rumianku oraz eks­trakt z nagietka.

 

EROS Zmy­słowe dozna­nia, które zapew­niają nam: olej z nasion róży piż­mo­wej, olej z nasion bawełny, eks­trakt z liści alo­esu, eks­trakt z liści roz­ma­rynu.

 


 


 

 

 

Chcesz skorzystać? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU