Salon Centrum

ul. Królewska 2

otwarte codziennie 10.00–21.00

tel. 22 435 93 36

mapa dojazdu

OASIS MASSAGE & SPA

OASIS MASSAGE & SPA to wyjąt­kowe miej­sce, zapew­nia­jące Pań­stwu pełen relaks w spo­koj­nej oraz orien­tal­nej atmos­fe­rze, w któ­rym każdy zain­te­re­so­wany pro­fe­sjo­nalną pie­lę­gna­cją ciała i dobrym samo­po­czu­ciem, znaj­dzie coś dla sie­bie.

SPA przy ul. Kró­lew­skiej ofe­ruje swoim Gościom bogatą ofertę masaży oraz pełen wachlarz zabie­gów na twarz i ciało, w opar­ciu o pro­fe­sjo­nalne kosme­tyki takich firm jak SOTHYS, SESDERMA, JEAN D’ARCEL, ELLA BACHÉ, PURLES oraz STENDERS.

SPA przy ul. Stry­jeń­skich ofe­ruje pełen wachlarz masaży oraz zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych i relak­sa­cyj­nych na ciało reno­mo­wa­nych firm tj. ELLA BACHÉ, PURLES oraz STENDERS. Spe­cjal­no­ścią salonu salonu jest Masaż Balinesse.

Serdecznie zapraszamy!

Salon Kabaty

ul. Stryjeńskich 6, lok. 1C

otwarte codziennie 10.00–21.00

tel. 22 252 00 61

mapa dojazdu